top of page
קטורת חלבנה - 100 גר'

קטורת חלבנה - 100 גר'

55.00 ₪מחיר

קטורת חלבנה - 

 

ידועה בכחה לסלק ולנקות אנרגיות שליליות מהבית.
היא מגיעה בצורת גושים אבקתיים שניתנים לשבירה.
הקטורת מעלה עשן רב המנקה את הבית ואת האנרגיה שהצטברה.
ידועה גם בשם "יהודית" שמקורה מעץ האפרסמון המקראי.
בזמן ההקטרה יש לה יכולות חיטוי, איפוס ואוורור.
מחדירה ניקיון פנימי וגבוהה מבחינת רבדים רוחניים ופיזים.

bottom of page