top of page

 קטורות בשמים

מזל - ברכה - הצלחה

כל הקטורות המוצגים באתר הינם עשויות משרפים של עצי מדבר, פרחים וצמחים טבעיים ללא שום התערבות כימית או ביולוגית.

bottom of page