top of page

קטורות לטיהור הבית והסביבה

שרפים טבעיים אשר מאחדים בין כל הדתות ליוו אותנו לאורך כל ההיסטוריה.  

קטורות אלה מטהריות אותנו ואת סביבתנו, מצויין לבתים ולעסקים. 

    bottom of page