קטורות לטיהור הבית והסביבה

שרפים טבעיים אשר מאחדים בין כל הדתות ליוו אותנו לאורך כל ההיסטוריה.  

קטורות אלה מטהריות אותנו ואת סביבתנו, מצויין לבתים ולעסקים.