top of page

קטורות הבשמים

מזל - ברכה - הצלחה

כל הקטורות המוצגים באתר הינן עשויות משרפים של עצי מדבר, פרחים וצמחים טבעיים ללא שום התערבות כימית או ביולוגית.

bottom of page